ทดสอบความเป็นคุณ สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรก จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ

ทดสอบความเป็นคุณ สิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรก จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ

ผู้คน

เห็นได้อย่างชัดเ จ นเลยว่าคุ ณเป็ นคนมั่ นใจและ แน่ใจอย่างแ จ่มแจ้งว่าชี วิ ตที่สมบู ร ณ์แบบคื ออะไร คุณเป็ นคนที่รู้ตัวเองดีมากเลยล่ะ ตัวคุณพ ร้ อมที่จะทำทุกสิ่งเ พื่ อคว้ามันมาครอง อย า กได้อะไรก็ต้องได้ ถึงจะดูเอาแต่ใ จแต่ก็นั้นแหละค วา มเป็ นคุณล่ะ คุณไม่ค่ อยคิดมากและมักจะอยู่ช่วยเหลือผู้อื่นเส ม อเมื่อเห็นคนลำบา ก คุณก็จะอย า กช่วยเห ลื ออยุ่เสมอเลย

 

เสาโบราณ

มันอาจจะย ากเล็กน้อยสำห รั บคุณที่จะอ อกจาก พื้ นที่ปลอ ดภัยของคุณเอง คุณจะเป็นคนที่อยู่แต่ในที่ที่คุ ณรู้สึ กปลอดภัย ไม่ค่อยที่จะชอ บเปิ ดอะไรใหม่ใหม่มากนัก คุณพย าย ามอยู่เงียบ หรือชอบที่จะอยู่คนเดี ยวมากกว่า ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเ รื่ อ งของคุณมากนัก เพราะกลั วความคิดและมุมมอ งที่แ ตกต่ างจากของตัวเ อง ทำตัวให้ร่าเริงเข้าไว้เพราะคุณส าม ารถทำอะไรได้ม ากก ว่าที่คุณคิดนะ ถ้าไม่โอกา สล่ะก็คุณก็ชอ บจะหาอะไรที่ค นอื่ นไม่ทำคุณก็จะทำมัน โดยไม่สนใจรอ บข้างเลยล่ะ

ที่มา petmaya

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *