ต้านโ ค วิ ดได้ง่าย แ ค่ทำ 5 สิ่งนี้ที่บ้าน ก็สบายใจได้แล้ว

ต้านโ ค วิ ดได้ง่าย แ ค่ทำ 5 สิ่งนี้ที่บ้าน ก็สบายใจได้แล้ว

ในช่วงนี้ถึงเรื่องของโควิด-19จะซาลงแล้วบ้าง เริ่มมีผู้ติดเชื้อน้อยลงในทุกวัน แต่เราก็ยังกังวลกันอยู่ใช่ไหมล่ะ เพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดระลอก2 แบบอีกหลายประเทศ วันนี้เราจะมานำเสนอ วิธีการที่จะทำให้คุณห่างไกลโควิด-19

1. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีสารอา ห ารครบถ้วน หรือให้มีอาหารครบ 5 หมู่ ในทุกทุกมื้อเลยนะ จะทำให้คุณสุขภาพแข็งแรง เพ ราะจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำง านได้อย่างเห ม าะสมและมีประสิ ท ธิภาพ

2. ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มรสหวาน เพราะนั่นเป็นผลเสียต่อสุขภาพของคุณอย่างมากเลยล่ะ ถึงมันจะอร่อยก็ตาม ทำให้ร่างกายคุณไม่แข็งแรง

3. ไม่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ เพิ่มความ เ สี่ ย ง ของการติดโ ควิ ด-19 ในระดับที่ อันต รา ยรุ นแร ง และมีผลร้ายแรงต่อร่างกายุณมากเลยล่ะ ในหายหลายด้านเลย

4. ออกกำลังกาย อย่างน้อย วันละ 30 นาที สำห รั บผู้ใ ห ญ่ และวันละ 1 ชั่ วโมง สำห รั บเด็ก เช่ น เดิน วิ่ง ปั่นจักรย าน รั กษ าระยะห่างที่ปลอดภัยจากคนภายนอกด้วยนะ

5. ดูแลสุขภาพจิต อ่ า นหนังสือ ฟังเพลง ลดการดูข่าว เพื่อล ดคว ามเค รี ยด สับสน หรือห ว าดก ลั ว ทำจิตใจให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา แล้วจะใช้ชีวิตดีมากเลยล่ะ

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *