6 ตำแหน่งไฝนำโช คลา ภมาให้ โดยที่คุณไม่เ ค ยรู้

6 ตำแหน่งไฝนำโช คลา ภมาให้ โดยที่คุณไม่เ ค ยรู้

เมื่อเราพูดถึงไฝ ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันและมีกันอยู่แทบทุกคนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยุ่ในส่วนไหนของร่างกาย เราทุกคนก็น่าจะอายากจะเอาออกกันใช่ไหมล่ะ แต่สำหรับบางคนอาจจะไม่รู้ ไฝ นำโชคนั่นก็มีอยู่ด้วย ไฝนำโชคอยุ่ส่วนไหนบ้างลองไปดู

1. หน้าผาก
ในโบร า ณมีความเ ชื่ อว่าเป็นคนที่จิต ใจเป็นกุศ ล มีศีลธ ร รมดี ชอบสะสมของ และมีญ าณห ยั่ งรู้

2. ข้างจมูกขวา
มีความเชื่อว่า จะเป็นคนที่มีวาส น าดี มีความเ พี ยรพย าย ามในทุกเ รื่ อ ง มีส ติปัญญาห ลั กแหลม ชีวิตมีแต่ความสุข ครอบค รั วรักกัน

3. ปลายจมูก
เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในเ รื่ อ งความรัก จะมีคู่หลายคน ทำให้คุณมีเสน่ห์อย่างมากเลยล่ะ

4. ริมฝีปากบนซ้ายและขวา
คุณน่ะเป็นผู้มีว า สนา ชะต าสู งมาก จะพบคู่ค ร องที่พึ่งอาศั ยได้ดี ตัวเองเป็นคนช่ า งพูดมีวาทะในการพูด ทำให้คนห ลงไ หลได้ง่ าย

5. ริมฝีปาก
คุณจะเป็นคนที่ช่า งเ จรจา ช่างพูดพูดเก่งมาก ทำการค้าดีมาก หรือเป็นนักการเมืองก็ดี มีอำนาจว าส นา ชะตาจะมีเงินมาก

6. ริมฝีปากล่างซ้ายและขวา
ในโบร า ณมีการ ทำนา ยว่าจะเป็นค นที่ หุนหัน โมโหร้ า ย ไม่มีเห ตุผ ลโบรา ณท่านให้เอาออกเ สี ย จุดและไฝ ริ มฝีปากบ นซ้ า ยและขวาชาย มักเจ้าชู้ แต่งตัวน่าเ ชื่ อถือ เป็นนั กประชาสัมพั น ธ์ดีมาก

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *