สองตัวท้าย ของเลขเบอร์มือถือ บอกด ว งชะตา ของเจ้าของเบอร์ได้

สองตัวท้าย ของเลขเบอร์มือถือ บอกด ว งชะตา ของเจ้าของเบอร์ได้

เรื่องของคว ามเชื่อในเรื่องของตัวเลข ยังคงได้รับค ว า มนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเลขเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งวันนี้เราก็มีการแปลค ว า มหมายของเลขลงท้าย 2 ตัวหลังเบอร์โทรศัพท์มาบอกกัน ว่าเลขเหล่านั้นมันแฝงไปด้วยค ว า มหมายด้านอะไรบ้าง

วิธีการดูคือ เช่น เบอร์โทรศัพท์คือ  0641923027 ท้าย 27 หมายถึง คู่ดาวแห่งการพลัดพราก หากใครอย า กรู้แล้ว มาดูกันได้เลย

เลข 00 หมายถึง ค ว ามทะเยอะทะย าน

เลข 01 หมายถึง คู่ดาวแห่งโทสะ

เลข 02 หมายถึง คูดาวแห่งสายน้ำ

เลข 03 หมายถึง ดาวแห่งการต่อสู้

เลข 04 หมายถึง คู่ดาวแห่งนักพูด

เลข 05 หมายถึง คู่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทํ

เลข 06 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มรัก

เลข 07 หมายถึง คู่ดาวแห่งบาป

เลข 08 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มหลุ่มหลง

เลข 09 หมายถึง ค ว า มแห่งพระคุ้มครอง

เลข 10 หมายถึง คู่ดาวแหงมรสุมฉับพลัน

เลข 11 หมายถึง คู่ดาวแห่งต้นดีปลายร้ า ย

เลข 12 หมายถึง คู่ดาวแห่งมรสุมชีวิต

เลข 13 หมายถึง คู่ดาวแห่งรักสามเส้า

เลข 14 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มมั่นคง

เลข 15 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มสำเร็จ

เลข 16 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามพ่ายแพ้

เลข 17 หมายถึง คู่ดาวแห่งโค่นอำนาจ

เลข 18 หมายถึง คู่ดาวแห่งดาวผันแปร

เลข 19 หมายถึง คู่ดาวอุปถัมภ์

เลข 20 หมายถึง ดาวแห่งค ว า มทะเยอะท ะย า นเกินตัว

เลข 21 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามแปsปรวน

เลข 22 หมายถึง คู่ดาวใจอ่อน

เลข 23 หมายถึง คู่ดาวมหาเสน่ห์

เลข 24 หมายถึง คู่ดาวมิตรไมตรี

เลข 25 หมายถึง คู่ดาวแห่งดีและร้ า ย

เลข 26 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มลุ่มหลง

เลข 27 หมายถึง คู่ดาวแห่งการพลัดพราก

เลข 28 หมายถึง คู่ดาวแห่งการต่อสู้

เลข 29 หมายถึง คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต

เลข 30 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มผันผวน

เลข 31 หมายถึง คู่ดาวแห่งเวรกssม

เลข 32 หมายถึง คู่ดาวมหาเสน่ห์

33 หมายถึง คู่ดาวแห่งเจ้าโมสะ

เลข 34 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว ามล้มเหลว

เลข 35 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว  ามอดทน

เลข 36 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามรัก

เลข 37 หมายถึง คู่ดาวแห่งสูญเสีย

เลข 38 หมายถึง ดาวแห่งนักเลง

เลข 39 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามกดดัน

เลข 40 หมายถึง คูดาวแห่งการไม่หยุดนิ่ง

เลข 41 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มมั่นคง

เลข 42 หมายถึง คู่ดาวแห่งมิตรไมตรี

เลข 43 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามล้มเหลว

เลข 44 หมายถึง คู่ดาวแห่งนักฑูต

เลข 45 หมายถึง ดาวแห่งโชคลาภ

เลข 46 หมายถึง คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์

เลข 47 หมายถึง คู่ดาวแห่งการว่างเปล่า

เลข 48 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามมัวเมา

เลข 49 หมายถึง คู่ดาวแห่งบาปเตราห์

เลข 50 หมายถึง คู่ดาวแห่งการขยัน

เลข 51 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มสำเร็จ

เลข 52 หมายถึง:คู่ดาวแห่งดีและร้ า ย

เลข 53 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มอดทน

เลข 54 หมายถึง คู่ดาวแห่งโชคลาภ

เลข 55 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มรุ่งโรจน์

เลข 56 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มสมหวัง

เลข 57 หมายถึง คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ

เลข 58 หมายถึง แห่งการเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

เลข 59 หมายถึง คู่ดาวแห่งเศรษฐี

เลข 60 หมายถึง คู่ดาวแห่งศุภโชค

เลข 61 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มผ่ายแพ้

เลข 62 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มลุ่มหลง

เลข 63 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามรัก

เลข 64 หมายถึง คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์

เลข 65 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มสมหวัง

เลข 66 หมายถึง คู่ดาวแห่งกิเลส

เลข 67 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มตกต่ำ

เลข 68 หมายถึง คู่ดาวแห่งโลกีย์

เลข 69 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มไม่แน่นอน

เลข 70 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มเก็บกด

เลข 71 หมายถึง คู่ดาวแห่งโค่นอำอาจ

เลข 72 หมายถึง คู่ดาวแห่งการพลัดพราก

เลข 73 หมายถึง คู่ดาวแห่งสูญเสีย

เลข 74 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มว่างเปล่า

เลข 75 หมายถึง คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ

เลข 76 หมายถึง คู่ดาวแห่งการตกต่ำ

เลข 77 หมายถึง คู่ดาวแหงค ว า มกดดัน

เลข 78 หมายถึง คู่ดาวแห่งการหลงผิด

เลข 79 หมายถึง คู่ดาวแห่งการโชติช่วง

เลข 80 หมายถึง คู่ดาวแห่งโชคร้ า ย

เลข 81 หมายถึง คู่ดาวแห่งการผันแปร

เลข 82 หมายถึง คู่ดาวแห่งการต่อสู้

เลข 83 หมายถึง คู่ดาวแห่งนักเลง

เลข 84 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว า มมัวเมา

เลข 85 หมายถึง ดาวเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

เลข 86 หมายถึง คู่ดาวแห่งโลกีย์

เลข 87 หมายถึง คู่ดาวการหลงผิด

เลข 88 หมายถึง ดาวแห่งคว า มระทมขมขื่น

เลข 89 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามมุ่งมั่น

เลข 90 หมายถึง คู่ดาวปฎิบัติธรรม

เลข 91 หมายถึง คู่ดาวอุปถัมถ์

เลข 92 หมายถึง คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต

เลข 93 หมายถึง คู่ดาวแห่งค ว ามกดดัน

เลข 94 หมายถึง คู่ดาวแห่งบาปเคราะห์

 

เลข 95 หมายถึง คู่ดาวแห่งเศรษฐี

เลข 96 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มไม่แน่นอน

เลข 97 หมายถึง คู่ดาวแห่งคว า มโชติช่วง

เลข 98 หมายถึง คู่ดาวคว า มมุ่งมั่น

เลข 99 หมายถึง คู่ดาวผู้มีญาณ

Facebook Comments

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *