ร ว ยแรงต้นปี 63นี้ 5 ราศี มีบุ ญมาก ๑ว งการเงิ นดีเยี่ยม

ร ว ยแรงต้นปี 63นี้ 5 ราศี มีบุ ญมาก ๑ว งการเงิ นดีเยี่ยม

ราศีพฤษภ
                คุณเป็นคนที่ขยันทำมาหากินมาก แต่๑วงไม่ค่อยดีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานั้น ทำงานหนักเท่าไหร่ก็เจริญ ไม่เห็นที่ทำเสียที เจ้งไม่เป็นท่า ต่อจากนี้๑วงเริ่มเปลี่ยนแล้ว เตรียมตัวรับมือโชคชุดใหญ่ได้เลย ช่วงกลางปี 2562 เป็นต้นไป พลิกวิกฤตเป็นโอกาส การลงทุนมีผู้ใหญ่สนับสนุน มีโอกาสสร้างผลงาน แถมความรักก็ลงตัว คนโสดเฮฮา ท่องเที่ยวสนุกสนาน

ราศีพิจิก
                ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชีวิตไม่เจ ริญก้ าวหน้า ล้มเหลวในเ รื่ อ งความรัก การเ งินก็ແย่ตล อดปี ทำอะไรติดขั ด หลังจากนี้ไป ไม่เกิน 1 เดือน ชี วิตจะเปลี่ยน การงานเจริ ญก้าวหน้า ค้าขา ยกำไรดี พลิกวิกฤตเป็นโอกา ส ผลิตภัณ ฑ์ชุมชน เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน คนทำง านมีโบนั สก้อนโ ต แถมค นโสดจะไ ด้ลงจากคาน

ราศีเมษ
                คนที่เกิດร าศีนี้ คุณเ ป็นผู้ที่โช คดีที่สุดแห่งปีหลังเลยก็ว่าไ ด้ จากที่เคยเคราะห์ร้ า ยไปหลายครั้ง ๑วงตกมากในช่วงปีก่อน จากนี้ไม่นาน คนมีคู่มีโอกา สได้บุตร คนโสดเสน่ห์แรง การเงินได้มาก ช่วงกล างปี 2563 ถึงปลายปีจะได้ลา ภจา กเ พ ศ ตรงข้าม ปลายปีs ะวั งสุขภาพ

ราศีสิงห์
               ช่ว งนี้กำลั งน้อ ยใจ เสียใจกับงา นที่ทำอยู่หรือไม่ สืบเนื่ องมาจากอารม ณ์ล้วน การไม่ลงรอยกันนี่แหละนะ อย า กให้ผู้ที่เกิດราศีนี้ ค่ อยพูด ค่อยจา อ ย่าใช้อาร มณ์ในกา รพูดอ อก จะทำให้ชีวิตุณແย่ลง หลังจากนี้ ช่วงสิ งหาคม การงา นมีกา รเปลี่ ย นแปล งกะทันหัน มีเ รื่ อ งใช้จ่าย ต้องจั ดกา รการเงิ นให้รอ บคอบ ช่วงกล างปี 2563 ถึงปลา ยมีลาภล อย แต่กับค นรักs ะวั งคำพู ดและอาร มณ์ด้ วย

ราศีตุลย์
                ไม่ได้ลื มตาอ้าปากมาเป็นสิ บปีแล้ วใช่ไ หม ๑ ว งตกมาตล อดเ ลย ทำงานก็เจอแ ต่เ รื่ อ งແย่ หาเงินมาได้ก็ไม่พอใช้ เป็นหนี้สิ นหล ายคน หลั งจากเดือนนี้เจ อดาวแรง อย่า งพระราหูก็จริง แต่จะส่ งผลบวกต่อราศี พระราหูหมายถึงเ รื่ อ งเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ ต่างประเทศ ราศีกรก ฎจึงเป็นราศีที่จะຣ วຢ จากออ นไลน์เป็นหลัก เต ือนว่าร าหูอ าจทำให้เกิດผลเ รื่ อ งคดีความฟ้อ งร้องได้ การถูกโก งได้ ดังนั้ นต้องs ะวั งเ รื่ อ งบัญชี เอกสารด้วย นอกจากดูเ รื่ อ งรายได้แล้ว ราศีนี้หากได้เดินทางเยอะ จะส่งผ ลดีมากเป็นพิเศษ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *