5 วิธี เสริมมงคลให้ชีวิต

5 วิธี เสริมมงคลให้ชีวิต

หลายเ รื่ อ งคว ามเชื่ටของคนโบราณ มีแนะนำโชคชะตาตามตำราที่สืบ

ทอดต่อกันมา เป็นวิธีแก้กssม ที่จะช่วยในการเปลี่ยนเ รื่ อ งร้ า ยให้เป็น

เ รื่ อ งดี อุปสรรคต่างจะหายและลดลงไป จะช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความ

เปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

1.ขอขมาพ่อแม่

พระในไหนก็ไม่สำคัญเท่าพระในบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขอขมาพ่อ

แม่ เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณ เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ คำพูดของท่านทั้ง

สองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบได้ถึงพระอรหันต์ในบ้าน รับรองได้เลย

ว่าชีวิตของคุณเจริญยิ่งขึ้น

 

2.เติมน้ำมันตะเกียง

คำโบราณบอกไว้ว่า การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรามี

แสงสว่างในจิตใจ มีความคิดสติปัญญาที่ดี เงินทอง และยังช่วยต่ออายุ

และหนุนนำโชคชะตาให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง

 

3.ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตสัตว์ต่าง จะช่วยให้เรานั้นปราศจากความ

ทุกข์มีอายุยืนย าวและมีสุขภาพที่แข็งแรงดี

 

4.แผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตาให้ผู้อื่นและเจ้ากssมนายเวร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี

อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจาก

ความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่มีความคับເເค้นใจ จงมีความสุขการ

สุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้

ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศ

จากเวร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน

ตรายทั้งปวง

 

5.สร้างความดี คิดดี พูดดี และทำความดี

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า การทำดีย่อมได้รับผลดี เมื่อเราทำความดีแล้ว

จิตใจของเราจะดีตาม รอบข้างจะรักใคร่มีความหนุนนำ คิดการสิ่งใดจะ

สมปรารถนา เมื่อมีชีวิตอยู่ควรสะสมบุญไว้ ชีวิตในภายภาคหน้าจะมีแต่

ความสุขความเจริญ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *