กลุ่มเสี่ ย งที่จะเป็นโควิ ด-19 และการติดต่อของโรค

กลุ่มเสี่ ย งที่จะเป็นโควิ ด-19 และการติดต่อของโรค

กลุ่ม เ สี่ ย ง โ ร คปอดอักเสบติดเชื้อ โคโรน่าไวรัสหรือเชื้อโควิด – 19 นั้นคนที่จะเป็น
บุคคลที่อยู่ในกลุ่ม เ สี่ ย ง ที่จะเกิດปอดอักเสบติดเชื้อ ได้แก่

-ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
-เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี
-ผู้ที่มีโ ร คประจำตัวเรื้อรัง เช่น โ ร คหัวใจโ ร คปอด โ ร คไต โ ร คเบาหวาน โ ร คตับ
-ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อไ ว รั ส HIV โ ร คม ะ เ ร็ ง
-ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

การแพร่เชื้อ การติดต่อของโ ร คปอดอักเสบติดเชื้อ
            ทั้งนี้เชื้อที่ก่อโ ร คปอดอักเสบติดเชื้อพบได้ทั้งแบคทีเรีย ไ ว รั ส หรือเชื้อราที่สามารถติดต่อได้หลายวิธี เชื้อจากระบบทางเดินหายใจส่วนบนสำลักลงไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง การนำเชื้อเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างโดยตรง ผ่านการไอ จาม หรือหายใจรดกัน ซึ่งเป็นการนำเชื้อที่อยู่ในละอองฝอยขนาดเล็กเข้าสู่ปอดโดยตรง

การแพร่กระจายผ่านการติดเชื้อในกระแสเ ลื อ ด การลุกลามจากการติดเชื้อจากอวัยวะข้างเคียง เช่น การเป็นฝีในตับแตกเข้าปอด เชื้อไ ว รั สที่ทำให้เป็นโ ร คปอดอักเสบติดเชื้อ 
          เชื้อที่เป็นสาเหตุของโ ร คปอดอักเสบติดเชื้อในชุมชนที่พบได้บ่อยคือ เชื้อแบคทีเรีย เช่น Strephylococus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis เป็นต้น หรือเชื้อไ ว รั ส เช่น influenza, rhinovirus, adenovirus, coronavirus เป็นต้น

อาการของโ ร คปอดอักเสบติดเชื้อ
ลักษณะอาการของปอดอักเสบติดเชื้อที่พบได้บ่อยได้แก่
-มีไข้ -ไอ -มีเสมหะ -หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก -เจ็ບเสียดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า

ที่มา รู้ทันโรค

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *